ถังดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิด Halotron

ถังดับเพลิงชนิด Halotron

ถังดับเพลิงชนิด CO2

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง