มาตรฐานของหน้ากากกรองอนุภาค

Last updated: 11 ก.พ. 2564  |  1254 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มาตรฐานของหน้ากากกรองอนุภาค

มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาคจะมีอยู่หลายมาตรฐานด้วยกัน ซึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดจะเป็นหน้ากาก N95 จะเป็นมาตรฐานของอเมริกา โดยที่ยังมีอีกหลายมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในทางสากล ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองเทียบเท่ากันกับมาตรฐานอเมริกา ซึ่งสามารถดูประสิทธิภาพการกรองต่างๆได้ตามตารางด้านล่าง