โครงกระบังหน้า Blue Eagle A3

โครงกระบังหน้าใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย สำหรับงานกันสะเก็ด เลือกแผ่นกันสะเก็ดตามลักษณะงาน

 

Standard : CE