สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์

สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์

สายดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 และ 2.5 นิ้ว ความยาว 20 และ 30 เมตร ทนแรงดันได้สูงสุด 900 psi ทนต่อความร้อน สารเคมี และการเสียดสีได้ดี 

Standard : UL