ไฟฉุกเฉิน

คุณสมบัติสินค้า:

ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED ผลิตจากเหล็กและเคลือบด้วย EPOXY เพื่อป้องกันสนิม เมื่อไฟฟ้าดับจะสามารถใช้งานได้ 2-5 ชม.

อุปกรณ์เพิ่มเติม : รีโมทสำหรับทดสอบ

Standard : มอก.1102/2538 
              มอก.1955/2551