พัดลมดูดเป่าอากาศ

คุณสมบัติสินค้า:

พัดลมดูดเป่าอากาศ

พัดลมดูดเป่าอากาศ มีขนาดตั้งแต่ 12 - 24 นิ้ว สามารถส่งลมได้ในระยะทางไกล