ถุงมือดับเพลิงภายนอกอาคาร

ถุงมือดับเพลิงภายนอกอาคาร

ถุงมือหนังบุซับในกันความร้อน ยาว 14 นิ้ว