Air Line Ststems Dräger

คุณสมบัติสินค้า:

Air Line Ststems Dräger

ชุดส่งอากาศ โดยการต่อท่อลมจากแหล่งกำเนิดลมภายในสถานประกอบการ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ร่วมให้เหมาะสม หน้ากากมีให้เลือกหลายรูปแบบ ตามลักษณะงาน โดยชุดส่งอากาศจะช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานจาก กลิ่น เคมี ละอองน้ำ ฝุ่นผง และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้สบายมากยิ่งขึ้น