กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว

คุณสมบัติสินค้า:

กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว

หมวดหมู่ : Safety Cutter

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือปนเปื้อน เข้าสู่กระบวนการผลิต