กระเป๋าอุปกรณ์ดูดซับของเหลวหกรั่วไหล TBH-03YE

คุณสมบัติสินค้า:

กระเป๋าอุปกรณ์ดูดซับของเหลวหกรั่วไหล TBH-03YE

กระเป๋าอุปกรณ์ดูดซับของเหลวหกรั่วไหล น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน

Includes:

(1) Heavy-Duty Duffel
(1) Tin ENSORB
(20) Aggressive Absorbent Pads
(2) Medium Aggressive Socks
(1) Disposal Bag and Tie
(1) Pair Nitrile Gloves
(1) Goggle
(1) Emergency Response Guidebook
(1) Instruction Sheet and MSDS