อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีแบบรถเข็น KIT 347

อุปกรณ์ดูดซับสารเคมีแบบรถเข็น KIT 347

ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์สามารถดูดซับได้ถึง 100 ลิตร เหมาะสำหรับงานทั่วไปรถเข็นผลิตจากงานพลาสติกโพลีเอทธิลีนทนกรดล้อขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว

อุปกรณ์ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ ( สำหรับดูดซับน้ำมันและสารเคมี )

รถเข็น ขนาด 105*50*50 ซม.

แผ่นดูดซับ 70 แผ่น

ท่อนดูดซับ 5 ท่อน

หมอนดูดซับ 4 ใบ

ผงดูดซับ 1 กระป๋อง

ถุงเก็บขยะ 5 ถุง

ถุงมือ 2 คู่

แผ่นครอบตา 1 ชิ้น