มาตรฐานของหน้ากากกรองอนุภาค

Last updated: 11 Feb 2021  |  2936 Views  | 

มาตรฐานของหน้ากากกรองอนุภาค

มาตรฐานหน้ากากกรองอนุภาคจะมีอยู่หลายมาตรฐานด้วยกัน ซึ่งที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดจะเป็นหน้ากาก N95 จะเป็นมาตรฐานของอเมริกา โดยที่ยังมีอีกหลายมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในทางสากล ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรองเทียบเท่ากันกับมาตรฐานอเมริกา ซึ่งสามารถดูประสิทธิภาพการกรองต่างๆได้ตามตารางด้านล่าง


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy