ข้อแตกต่างระหว่างหน้ากากอนามัย (Surgical masks) กับ หน้ากากกรองอนุภาค (Respirators)

Last updated: 15 Feb 2021  |  2149 Views  | 

ข้อแตกต่างระหว่างหน้ากากอนามัย (Surgical masks) กับ หน้ากากกรองอนุภาค (Respirators)

ข้อแตกต่างระหว่างหน้ากากอนามัย (Surgical masks) กับ หน้ากากกรองอนุภาค (Respirators)

ก่อนอื่นเราต้องมารู้ความหมายของหน้ากากทั้ง 2 ประเภทกันก่อน

หน้ากากอนามัย (Surgical masks)

หน้ากากอนามัยจะผลิตจากใยสังเคราะห์ โดยจะมีชั้นกรองตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ซึ่งจะช่วยป้องกันเชื้อโรค ฝุ่นละออง ของเหลว และมลพิษจากภายนอก และช่วยป้องกันไม่ให้สารคัดหลั่ง เชื้อไวรัส ชื้อแบคทีเรีย ของจากการไอจามจากผู้ใช้ โดยจะสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ประมาณ 3-5 ไมครอน

หน้ากากกรองอนุภาค (Respirators masks)

หน้ากากกรองอนุภาคจะจัดอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ซึ่งจะสามารถกรองอนุภาคได้ขนาดเล็กกว่าหน้ากากอนามัย โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในภาคอุสาหกรรมในการลดอนุภาคในอากาศที่มีขนาดเล็กมากๆตั้งแต่ 0.3 ไมครอนขึ้นไป

การส่วมใส่หน้ากาก

หน้ากากอนามัย (Surgical masks)

จะเน้นในการสวมใส่ที่สบายไม่แนบกระชับกับใบหน้า ไม่มีการทดสอบการรั่วไหลบริเวณรอบๆหน้ากาก จึงทำให้อากาศรอบสามารถที่ไม่ถูกกรองสามารถไหลเข้าสู่ระบบหายใจได้

หน้ากากกรองอนุภาค (Respirators masks)

จะเน้นในการสวมใส่ให้กระชับกับใบหน้า มีการทดสอบการรั่วไหลบริเวณรอบๆหน้ากาก เพื่อให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านตัวกรองของหน้ากากทั้งหมด โดยจะไม่รั่วภายช่องว่างระหว่างหน้ากากกับใบหน้า

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy