อบรมความรู้เบื้องต้น และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนีย

Last updated: 30 Aug 2020  |  6429 Views  | 

อบรมความรู้เบื้องต้น และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนีย

วันศุกที่ 15 กรกฎาคม 2559  เวลา  9:00 - 17:00 น.

สถานที่ ห้องมหานคร บรีโอ้สโมสร เดอะบรีโอ้มอลล์ พุทธมณฑลสาย 4

 

บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด ร่วมกับ บริษัท เดรเกอร์ เซฟตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมความรู้เบื้องต้น และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนีย โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้

 

08:30 - 09:00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

09:00 - 10:30 น.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอมโมเนีย

10:30 - 10:45 น.   พัก ( รับประทานอาหารว่าง )

10:45 - 11:45 น.   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอมโมเนีย ( ต่อ )

11:45 - 13:00 น.   ชมเครื่องมือและอุปกรณ์นิรภัยที่เข้ามาโชว์ในงาน และ รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 น.   หลักการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนียรั่วไหล

14:30 - 14:45 น.   พัก ( รับประทานอาหารว่าง )

14:45 - 16:00 น.   หลักการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนียรั่วไหล (ต่อ )

16:00 - 16:30 น.   การทดลองส่วมใส่อุปกรณ์ป้องการสารเคมี

16:30 - 17:00 น.   ตอบข้อซักถามและมอบใบรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

วิทยากร  :  คุณสุเมธา วิเชียรเพชร

(ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควมคุมมลพิษ )

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy