แว่นครอบตา GW 250

แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมชนิดเปิดปิดได้

Product Description

แว่นครอบตาสำหรับงานเชื่อมชนิดเปิดปิดได้  เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ด้านในเลนส์ใส ด้านนอกเลนส์สีเขียว shade 5

Related Product

แว่นครอบตา Schake SE6

แว่นครอบตากันสารเคมี ตัวแว่นผลิตจาก PVC. อ่อนนุ่มยืดหนุ่นได้ดี

แว่นครอบตากันสารเคมี ตัวแว่นผลิตจาก PVC Plastic

แว่นครอบตากันสารเคมี กรอบแว่นทำจากPVC Plastic เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต

Recently Viewed
No recently viewed.