โครงกระบังหน้า Blue Eagle BP1

Attribute:

โครงกระบังหน้าพร้อมที่ครอบศีรษะชนิดปรับหมุนได้

โครงกระบังหน้าพร้อมที่ครอบศีรษะชนิดปรับหมุนได้ สำหรับงานกันสะเก็ดและกันสารเคมี สามารถเลือกแผ่นกันสะเก็ดได้ตามลักษณะงาน

 

Standard : CE EN166