โครงกระบังหน้า Blue Eagle A3

Attribute:

โครงกระบังหน้า Blue Eagle A3

โครงกระบังหน้าใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย สำหรับงานกันสะเก็ดและกันสารเคมี สามารถเลือกแผ่นกันสะเก็ดได้ตามลักษณะงาน

 

Standard : CE EN166