เสื้อชูชีพ

เสื้อชูชีพ

เสื้อชูชีพ ไม่อมน้ำกันกระแทก ไม่หักงอ มีสายโยงด้านล่างกันเสื้อชูชีพหลุดในขณะลงน้ำ