เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิด Halotron

Attribute:

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิด Halotron

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติชนิดผงเคมีแห้ง A B และ C ขนาด บรรจุ 10 ปอนด์ จะเริ่มทำงานเมื่อ อุณหภูมิ 68 ํC ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางเมตร ระยะความสูงไม่ควรเกิน 3 เมตร เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ โรงพยาบาล และโรงงานอุสาหกรรม