แท่นวางถังดับเพลิง

Attribute:

แท่นวางถังดับเพลิง

แท่นวางผลิตจากสแตนเลส พร้อมป้ายแสดงวิธีการใช้งาน ขนาดสูง 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 19.5 เซนติเมตร สามารถใส่ถังดับเพลิงขนาด 5, 10, 15, 20 ปอนด์