แผ่นดูดซับ

Attribute:

แผ่นดูดซับ

แผ่นดูดซับ ขนาด 15 X 20 นิ้ว สามารถดูดซับน้ำมัน สารเคมี และอื่นๆ 

1 กล่อง บรรจุ 100 แผ่น