ท่อลม Flexible Duct

Attribute:

ท่อลม Flexible Duct

ท่อลมมีความยืดหยุ่นดี ความยาว 5 เมตร ผลิตจาก Pvc เสริมใยแก้ว ทนความร้อนได้ถึว 70 ํC