หน้ากากเซฟตี้ TG 39S

Attribute:

หน้ากากเซฟตี้ TG 39S

หน้ากากผ้าปิดจมูกแบบบางวัสดุ ผ้าสังเคราะห์ มี Active Carbon เหมาะสำหรับป้องกันฝุ่นละอองและกลิ่น