กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว

Attribute:

กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว

Categories : Safety Cutter

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หรือปนเปื้อน เข้าสู่กระบวนการผลิต