ชุด Gas Tight Suit Level A

Attribute:

ชุด Gas Tight Suit Level A

Categories : Protective Clothes

ชุดป้องกันสารเคมีให้การปกป้องสารเคมีทางอุตสาหกรรม สารเคมีชีวภาพ และสารพิษอื่นๆ อย่างดีเยี่ยม มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำงานในพื้นที่อันตราย ใช้ร่วมกับ ชุด SCBA Size : M, L, XL

Standard : EN