ชุดกันความเย็น

Attribute:

ชุดกันความเย็น

Categories : Protective Clothes

วัสดุเป็นผ้า FLEECE 2 ชั้น คล้ายผ้า ขนแกะหรือผ้าสำลี ทอด้วยโพลิเอสเตอร์ กันความเย็นได้ -10 ํC ถึง -20 ํC