เชือกกันตก VIRAJ FRL-3501

เชือกกันตก VIRAJ FRL-3501