Loto Group 5

คุณสมบัติสินค้า:

ล็อคไฟฟ้า

ชุดรวมอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าต่างๆ สามารถใช้ล็อคเบรคเกอร์ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ล็อคสวิทช์ปุ่มกด ล็อคสวิทช์หมุดบิด สามารถใช้ล็อคอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลากหลายชนิด