SPY 9570C ABS WALL

Attribute:

อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบติดผนัง

Categories : Emergency Wash

อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบติดผนัง อ่างวัสดุทำจาก ABS พ่นละอองน้ำที่อ่อนนุ่มถนอมดวงตา อ่างเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคาร และบริเวณที่มีสารเคมีเจือจาง

 

Standard : ANZI Z358.1